หนาว

หนาวมากๆ  แค่ 8 c° ก็แย่แล้ว ถ้าอยู่เมืองหนาวติดลบนี้ ตายเลยทีเดียว

0 notes